Božena Slančíková- Timrava

                    i.        Životopis a tvorba


          2.vlna slovenského realizmu


          bývala v rodine evan. farára ako jedno z 9 detí


          študovala doma (učil ju otec), kde aj začala písať svoje prvotiny. Takmer celý život prežila na dedine, takže najväčšia časť tvorby je venovaná práve jej


          zobrazuje problémy vtedajšej doby – kapitalizácia, a jej odraz vo vedomí ľudí. Kritizuje vtedajšie spoločenské pomery


          postavy si nevymýšľa – čerpá z okolia (Ábelová a Polichno)


          Črty a poviedky: Za koho ísť – zachytáva medziľudské vzťahy


          Spoločenské prózy: novela Skúsenosť – z predprevratového obdobia


          Dedinská tematika: Márnosť všetko, Na jednom dvore, Ťapákovci, Mocnár


          Poviedky 1.sv.v.: novela Hrdinovia, Čas vojny


          Poprevratové diela: Skon Paľa Ročku, Všetko za národ

                  ii.        Hrdinovia


          novela


          Nočný pokoj dediny rozruší správa o vypuknutí 1. svetovej vojny. Všetci sú preľaknutí. Mužov z dediny vyprevádza s veľkým vlasteneckým zápalom notár Baláň, ktorý i so svojimi priateľmi vychvaľuje vojnu. Jediný človek, ktorý s nimi nesúhlasí, je Štefan Širický. Páni, a spočiatku i ľudia, sú presvedčení o skorej porážke nepriateľa. Vojna sa však predlžuje a odobratí sú i takí, ktorí boli spočiatku oslobodení od vojenskej služby. Baláň všetkých posmeľuje do boja, ale keď jemu príde povolávací rozkaz, je z neho úplne iný človek. Odchod mužov zanecháva v rodinách bôľ i mnohé starosti (Demákovci), rozrušuje šťastie (Matvejovci) a ničí ľúbosť. Povolaný je aj Širický. Ešte predtým chcel vyznať Líze lásku, ale keď počuje jej tvrdú reč na dedinských ľudí, vráti sa a je veľmi smutný. Líza sa s ním nakoniec príde rozlúčiť, ale ho ani nepobozká, pretože mamka jej Širického zakazovala. Širický odchádza vyrovnaný na vojnu, kde zomiera pri záchrane nepriateľského vojaka.


          celkový pohľad na dedinu, na pocity a činy ľudí počas vojny


          bolo pokladané za protivojnové dielo -preto bolo cenzurované


          Timrava ukazuj vojnu cez jednotlivé postavy, ktoré rozlične reagujú na spoločenský problém -vojnu


          opisuje ju v zázemí, nepriame udalosti, ktoré sa priamo dotýkajú dediny


          postoje rôznych ľudí z rôznych vrstiev

                iii.        Vzťah k téze


          Anča Demákovie je nešťastná,, ale i rada, že aspoň muža má pochovaného doma. Anča Matvejovie je zúfalá, lebo jej milovaný muž Ďuro musí odísť na vojnu. Iba Zuza Pekovka cíti zadosťučinenie, že vojna rozdelila Matvejovcov tak, ako kedysi rozdelila Anča ju a Ďura a ona – Zuza bola odsúdená žiť s hrbáčom Paľom Pekom


          rôzne pohľady na vojnu:


          Štefan Širický -nikoho tu nemá- preto o príbuzných nerozpráva -nemajú ho za to radi


          veľmi pekný mladý muž, o ktorého majú dievčatá záujem


          keď už chce Líze Malinskej vyznať lásku, vypukne vojna „Ohromná láska ustúpila niekde do diaľky, akoby jej ani nebolo v tú chvíľu.“


          patrí medzi vyššiu vrstvu podnotár), ale vojnu odsudzuje


          nenávidí vojnu -odvádza chlapov, kamarátov, ničí ľudské životy „(slovom: nechce vojnu), teraz v týchto veľkých časoch, ako nazvali túto dobu vraždenia, preplnená je mu duša hnusobou a odporom.“


          pri príchode ďalších asentírok, nechce do vojny -nechce zabiť, ublížiť človeku, vziať budúcnosť „Starcov a deti pozbaviť prístrešia, byť zverom a nie viac človekom -ach, ja to nestrpím…skočím tu dolu do tejto priepasti v hnusobe a ošklivosti…Byť vrahom a barbarom…a začo? Čo pre mňa a pre tento ľud z toho?“


          zomiera pri záchrane vojaka znepriateleného vojska „Nik nechcel k nemu, lebo paľba ešte trvala…Dosť sme ich prosili, aby ho nechali, že je to aj tak nie náš ranený, ale ich -nedbali nič. Šli k nemu a ako si kľakli, kde ležal, že mu pomôžu, viac ani nevstali…“


          záchrana vojaka je jeho individuálny protest voči vojnu -autorkina myšlienka zápasu ľudskosti s antihumánnou podstatou 1.sv.vojny


          Laco Baláň -notár, ktorý po vyhlásení vojny stále hovorí len o hrdinských skutkoch a časoch -robí zo seba veľkého vlastenca „A že u Kabátov ostanú starci a kŕdeľ detí, na to sa nesmie hľadieť, keď ide o obranu vlasti…Ľudia sú vo vytržení. Každý túži po boji, za slávou -i ja sám…! Kto je proti vojne, ten je vlastizradca!“


          „Čože by sedliak! Ide, lebo musí, bojovať bude, lebo musí, i umrie tak, lebo musí.“


          jeho odvaha sa mení na zbabelosť -bojí sa, že odoberú i jeho


          poníži sa a podplatí lekára -ukáže sa, že je zbabelec a nesúci na vojnu =>v krčme sa znova mení na chvastúňa a odvážneho občana


          nenávidí Širického a je rád, keď ho odvelia


          do kraja prichádza vojna – vydá nezmyselné oznamy o zákaze styku a klebiet -všetci ho ignorujú


          Líza Malinská -pochádza z bohatej rodiny -myslí len na seba; avšak je schopná ľúbiť Širického


          vysmieva sa z chudobných a ich smútku nad vojnou „Vždy len ten plač, to jajkanie, ten nárek večne! Ak by všetci v krajine boli ako ten ľud, zjedol by nás nepriateľ za týždeň -haha!“


          začína nenávidieť vojnu -avšak berie ju len ako dôvod, prečo jej ešte nikto nevyznal lásku


          keď sa znova zblíži s Širickým, mení pohľad na vojnu -nenávidí ju, lebo jej berie milého, budúcnosť


          Zuza Pekovka – manželka škaredého hrbatého chlapa, ktorého si vzala lebo ju opustil milý Ďuro


          nenávidí Anku, jej ho prebrala


          je šťastná, keď prichádza vojna a Ďura odvádzajú -chce aby Anka trpela -jej muž Peka ostáva doma


          cíti zadosťučinenie, keď sa dozvie, že Ďuro padol –„…zvesť tá nevzbudila sústrasť, skôr uspokojenie a radosť…oči blýskajú jej divne, na ústach úsmev tajnej útechy. Padol Ďuro jej neverný, pyšný bezcitný… teraz nech trpí ona (Anča), ako ona trpela, nech umiera žiaľom, ako ona umierala.“


          Anka Matvejovie -dáva prednosť citom pred majetkom -berie si chudobného Ďurka -ona je bohatá


          vojna ju mení na človeka plného bolesti -je nešťastná, keď jej milý padne


          Anča Demákovie -po smrti manžela býva u jeho rodičov -cíti sa tam však ako slúžka -je nešťastná


          bola by rada, keby už umreli a odkázali jej deťom majetok


          keď odvedú švagra, rodičia sú nešťastní -majetok spravuje ona


          Katka -bola rada, že jej muž odišiel, lebo bol tyran


          morálne konflikty -podplácanie; Baláň navonok hrdina- vo vnútri zbabelec


          spoločenské -Zuza <=> Ďuro <=> Anka


          Ďuro si vyberie radšej bohatú Anku namiesto milovanej Zuzy


          stret pomaďarčenej inteligencie a ľudu -ironický názov „hrdinovia“